Odbor krajevnih skupnosti

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik, Gregor Remec, KS Lancovo
  • namestnica predsednika, Marija Hrovat, KS Begunje
  • član, Tomaž Sitar, KS Brezje
  • član, Matjaž Kavar, KS Kropa
  • članica, Špela Globočnik, KS Lesce
  • član, Dejan Šparakl, KS Ljubno
  • član, Dušan Jelovčan, KS Mošnje
  • član, Jožef Bešter, KS Otok
  • član, Nejc Šter, KS Podnart
  • član, Simon Resman, KS Radovljica